Lessenserie Ideaal

assemblage-1-medium article-new-thumbnail_ehow_images_a05_48_6p_assemblage-history-800x800
Ideaal is iets wat je bijvoorbeeld mooi of goed vindt (zelfs perfect), maar ideaal kan ook slaan op een hoger doel of streven. Deze lessen gaan daarover in relatie tot het hergebruik van afval/schroot. Het zou een eerste stap kunnen zijn voor de bewustwording van de afvalproblematiek en het belang van recyclen onder leerlingen.
Lessenserie: https://designenduurzaamheid.files.wordpress.com/2015/05/ideaal.pdf