Vraag & antwoord

Vraag & antwoord

Bestaat er niet al zoiets als deze site en komen er ook lessen(series) op? 

“Er bestaan al verschillende initiatieven op het vlak van duurzaamheid en ook in relatie tot het onderwijs – daar verwijzen we ook naar onder parallelle initiatieven – maar niet zozeer in samenhang met beeldende vorming.”

Dus docenten gaan ernaar toe. Is het voor designers interessant? [Voor wie is het interessant?]

“Net perse… Als je een goeie koppeling wil maken met ander docenten (maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis enzovoorts) dan moet het heel groots aanpakken en kun je zo’n portaal vakoverstijgend maken. Hier hebben wij niet voor gekozen.

Wat wij willen is een portaal, een overzicht verschaffen voor docenten of mensen uit het kunsteducatie veld, dat ze van bepaalde literatuur naar bepaalde kunstenaars en initiatieven die al bestaan kunnen (of die daarmee samenhangen). Hetzelfde geldt voor sites en lessen die we of zelf hebben bedacht of elders beschikbaar zijn. Dat we dit allemaal kunnen aanbieden. Vandaar deze (portaal)opzet.”

[Tekst uit interview van Nina van den Broek met de makers]